Aanbevelingen voor samenwerkingsverbanden rond NZEB-renovaties

Het (Engelstalige) eindrapport van COHERENO bundelt bondig  de resultaten van het project: 
  • De NZEB radar als aanzet voor een mogelijke definitie van een Net Zero Energy Building - renovatie. 
  • Een overzicht van frontrunners in NZEB-renovatie met reeds gerealiseerde voorbeeldprojecten en  aanbevelingen voor het opstellen van lijsten van erkende actoren, gebaseerd op de ervaringen van partnerlanden.
  • Een samenvatting van het onderzoek naar kansen en hindernissen voor energiezuinige renovatie waarbij in elk van de 5 partnerlanden zowel bouwheren als professionelen werden geïnterviewd. 
  • Een synopsis van de aanbevelingen rond kwaliteitsbewaking.
  • Een overzicht van de georganiseerde Business Collaboration Events met suggesties voor wie dergelijke events in de toekomst wil organiseren.
  • Een korte beschrijving van de bevindingen van de 24 concrete samenwerkingsverbanden die vanuit COHERENO werden ondersteund.
  • Een bondige samenvatting van de gebruikte methodologie in de ondersteuning bij business modelling en tot slot een aantal concrete aanbevelingen.