Actieve, passieve en alternatieve koeltechnieken

koeling

18 aug 2020 - 09:08

Deze passieve maatregelen bewijzen dus hun nut, maar zijn niet overal even gemakkelijk toepasbaar, bv. in het geval van raamopening omwille van geluidshinder, lokale vervuiling of inbraakrisico’s. Bovendien zijn de laatste vier zomers al hitterecords gesneuveld en kunnen we ons afvragen of het zomercomfort wel in alle woningen zal gegarandeerd kan blijven met alleen passieve maatregelen. In Nederland is er in het kader van Stroomversnelling een nieuwe methodiek op poten gezet naar de beoordeling van zomercomfort inclusief een geüpdatet extreem zomerklimaat. De simulatieresultaten wijzen er inderdaad op dat het tijdens zulke hete zomers voor sommige woontypes niet meer haalbaar is om enkel met passieve maatregelen een minimum aan comfort te bieden. Ook uit metingen blijken er enorme oververhittingsproblemen in recent (gerenoveerde) appartementen.

Kom meer te weten op 8 oktober 2020!

Ir. Jeroen Van der Veken diept dit onderwerp verder uit op onze Expert day met thema Zomercomfort. Tal van sprekers brengen inzichten die jouw kennis over zomercomfort zullen verdiepen en inspireren! Deze Expert day kan je op locatie komen volgen of na afloop online!

Ik wil meer weten! >>

 

Deze tendens worden ook gereflecteerd in de markt; de laatste drie jaren zijn de verkopen van reversibele luchtluchtwarmtepompen bijna verdrievoudigd in België. Deze warmtepompen worden alsmaar efficiënter en kunnen ook een bijdrage leveren aan de elektrificatie (en defossilisering) van verwarming, maar we moeten wel voorkomen dat ze onoordeelkundig worden geplaatst en te groot worden gedimensioneerd of ten koste gaan van andere, passieve technieken. Dit kan immers leiden tot hoge elektrische gebruikspieken tijdens hittegolven, extra hitte-eilandeffecten in de steden, en eventuele lekkage van de koelmiddelen die momenteel nog hoge broeikaseffectwaarden kennen.

Binnen het TETRA-project SCoolS, van Thomas More Kempen en WTCB, worden alternatieve koeltechnologieën bestudeerd die een extra oplossing kunnen bieden. Systemen a.h.v. free geocooling en (indirecte) adiabatische koeling kunnen zeer hoge efficiëntieratio’s halen en bevatten bovendien geen koelmiddelen. Deze systemen werken wel op hogere regimetemperaturen en vergen dus aangepaste afgiftesystemen, zoals vloerkoeling, ventiloconvectoren, droge of natte warmtewisselaars in het ventilatiesysteem. Hun lagere specifieke vermogens zorgen er wel voor dat het moeilijker is deze systemen te dimensioneren, ze dikwijls moeten gecombineerd worden met andere (passieve) koeltechnieken om het comfort te bewaren en ze bovendien een alternatieve regeling vergen.

Op basis van metingen van de verschillende duurzame systemen in labo en in-situ en gesteund door uitgebreide dynamische simulaties, wordt er een tool opgesteld die een vergelijking mogelijk maakt van passieve, actieve en alternatieve koeltechnieken. De belangrijkste resultaten worden op deze studiedag overlopen, waarbij we ons richten naar optimale combinaties van strategieën in functie van het gebouw.

Bio spreker

Jeroen Van der VekenIr. Jeroen Van der Veken bestudeert sinds 2002 de prestaties van verwarmingssystemen en energieprestatie in het algemeen, eerst als onderzoeker bij KU Leuven laboratorium bouwfysica en het Kenniscentrum Energie te Geel en sinds 2015 bij het labo HVAC van WTCB. Daar legt hij zich ondermeer toe op de bepaling van het benodigde warmte- en koudevermogen van gebouwen, toepassingen van geothermie en andere (duurzame) koelsystemen.