Bewoners- en gebruikersparticipatie: doordachte aanpak voor minder hinder

an_baert_presentatie

11 jul 2019 - 09:35

Het ís voor jou, zelfs in de eerste plaats voor jou. Omdat je geen gezaag rond je kop wil van bewoners of gebruikers van een gebouw, of van de omgeving rond het gebouw. Omdat je wil dat ze ook begrip hebben voor jouw kant van de zaak. Omdat je controle wil houden over je planning. Omdat het zo al moeilijk genoeg is. Omdat je niet wil dat ze je afleiden voor onbenulligheden. Omdat jij het beste weet welke beslissing uiteindelijk genomen moet worden. Omdat je eer van je werk wil halen. Omdat je graag voor tevreden klanten werkt.

Het leuke neveneffect van het betrekken van bewoners en gebruikers van een gebouw (of een buurt) is natuurlijk dat je ook tot afspraken komt waardoor ook zij minder hinder ondervinden tijdens de bouw- of verbouwwerken. Op vlak van wat zíj belangrijk vinden.

Tijdens deze sessie op Pixii's Expert day 'Communicatie in de Bouw' gaan we in op de verschillende manieren waarop uitvoerders en bewoners/gebruikers actief  betrokken kunnen worden zodat iedereen weet waar hij aan toe is en minder hinder ondervindt op vlak van wat hij belangrijk vindt.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden vertellen we wat je kunt doen en hoe je de gewenste resultaten bereikt.

Bio spreker

An Baert is stichtend vennoot van Percolab Belgium, een coöperatie die werkt met de collectieve intelligentie die binnen projecten aanwezig is, en die ondernemingen en overheden begeleidt om succesvol nieuwe vormen van samenwerken te implementeren.

Baert ondersteunde reeds heel wat organisaties in verandering en begeleidde reeds heel wat participatieve processen met interne en externe stakeholders.
Haar ervaring met de bouwsector? Die is niet gering, met onder meer: Proeftuinproject Remoflex, Pilootproject voor VME’s in Brussel, Symbiosis Wonen in DE-LIVING, Buurtscan Vicinia.
Baert is ook auteur van ‘Van Binnenuit, Vijf stappen naar versnelde en duurzame groei’, over het detecteren, benoemen en ombuigen van teamdynamieken zodat ze het doel van de onderneming dienen.