Collectieve renovatie in wijken - potentieel & beperkingen

Wijkwerf wil alle burgers in en rond Gent aanzetten om hun huis te isoleren, superisolerend glas te steken of zonnepanelen te plaatsen. Een team van architecten begeleidt er de klanten, terwijl een communicatiemedewerker, vaak in samenwerking met stedelijke diensten of lokale organisaties, het wijkoffensief organiseert. Per jaar worden prijsafspraken en kwaliteitsdoelstellingen afgestemd met aannemers.

Wijkwerf trekt van wijk naar wijk om een echte groepsdynamiek op gang te trekken en snel op de bal te spelen. De eerste wijk was Macharius Heirnis en leverde in totaal meer dan 90 projecten op. De tweede wijk was Sluizeken met ongeveer dezelfde prestatie. Momenteel loopt Wijkwerf in Muide-Meulestede, Heusden-Dorp, Heusen-Melhoek en Destelbergen-Neerheide. In 2019 breidt Wijkwerf nog verder uit naar andere wijken in en rond Gent. Hoewel het traject de focus legt op één wijk per keer, is het wel mogelijk voor elke Gentenaar om mee te doen.

Wijkwerf is er voor eigenaars, maar ook voor huurders en verhuurders. Tegen 2020 worden huurwoningen aan strengere reglementering onderworpen. Huurders kunnen hun huiseigenaar motiveren om te isoleren. Voor verhuurders is dit ook de ideale gelegenheid om te starten met isolatiewerken.

In zijn presentatie op Pixii's Expert Day 'Van collectief renoveren tot wijkrenovatie' focust Jeroen Baets op de voor- en nadelen van een wijkaanpak, de do’s en don’ts in de communicatie en de domeinen waarvoor optimalisatie nodig of mogelijk is.  

Bio spreker

Jeroen BaetsJeroen Baets (°1987) is van opleiding Bio-Ingenieur. Hij was in het verleden project-ingenieur van diverse industriële installaties (waterzuivering, energie-installaties), en is sinds 2017 coördinator van EnerGent (en dus ook van het project Wijkwerf). EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Daarvoor trekt de coöperatie de nodige financiële middelen aan. Geld van vennoten wordt geïnvesteerd in hernieuwbare-energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten.

ONTDEK DE EXPERT DAY Wijkrenovatie >>>