Daglicht in gebouwen? Do's en dont's

Hilde Breesch, docent Bouwfysica en Installaties in gebouwen aan KU Leuven Technologiecampus Gent, gaf een kort overzicht van de belangrijkste impactfactoren op daglichttoetreding in een gebouw.

De aanwezigheid van daglicht lijkt evident en vertrouwd, maar het potentieel van de gunstige aspecten wordt nog lang niet optimaal benut bij het ontwerp van een gebouw. Nochtans is het voor de mens van onschatbare waarde. De complexiteit en variabiliteit van daglicht leidt er in de praktijk nog te veel toe dat ontwerpers bij het maken van een lichtstudie de intrinsieke kwaliteiten van de natuurlijke verlichting over het hoofd zien ten gunste van het meer beheersbare kunstlicht. Daglicht is gratis en onuitputtelijk aanwezig, het is een belangrijke parameter voor het ontwerp van gezonde, comfortabele en energiezuinige gebouwen. 

Hilde Breesch besprak het onderwerp diepgaand tijdens haar lezing op Pixii's Expert Day rond Buitenschrijnwerk (16 maart 2017).