De toekomst versus het individu: fossielvrije wijken en onzekerheidsmanagement bij innovatieve duurzame woninginvesteringen

neighbourhood

10 jul 2019 - 11:57

Dit spanningsveld maakt het niet eenvoudig om de doelstellingen '2050 fossielvrij' met een onderbouwd, doordacht en doelgericht (stabiel) transitieplan te bereiken. Hoewel bovenstaande zaken sterk met elkaar verweven zijn, focust deze presentatie op het perspectief van de burger in dit verhaal. Voor een substantieel deel van de noodzakelijke veranderingen wordt een beroep gedaan op de individuele beslissingen van de burger. Hoewel de burger op verschillende manieren wordt beloond en afgestraft, blijft dit een moeilijk te managen parameter in dergelijke transitieplannen.

Tijdens hun presentatie op Pixii's Expert day 'Communicatie in de Bouw' gaan Bastiaan Baccarne en Ben Robaeyst dieper in op de resultaten van een samenwerking en onderzoek, opgezet door Stad Gent in samenwerking met Universiteit Gent, om dit perspectief beter te begrijpen en te implementeren in een gedraggedreven transitieplan. Binnen twee uiteenlopende pilootwijken werden drie doelgroepen  bestudeerd: huiseigenaars, verhuurders en aannemers. De onderzoekers bestudeerden voor elk van deze doelgroepen hoe zij tot bepaalde beslissingen komen, hoe kennis wordt uitgewisseld en hoe zij omgaan met de eerder geschetste onzekerheden. De presentatie focust op de individuele drijfveren en drempels die een invloed hebben op investeringsbeslissingen en gaat op zoek naar de rol die een overheid in dergelijke context kan spelen om hier optimaal op in te spelen.

Bio sprekers

Bastiaan Baccarne is onderzoeker en onderzoekscoördinator bij de onderzoekgroep voor media, technologie en innovatie, imec-mict-UGent, waar hij als sociale wetenschapper in samenwerking met technologieontwikkelaars en ondernemers onderzoek voert naar innovatie-ecosystemen en user-centric innovatieprocessen in een stedelijke context. Daarbij heeft hij specifieke aandacht voor de relatie tussen snel evoluerende technologieën en de mens die met deze technologieën geconfronteerd wordt.

 

Ben Robaeyst is onderzoeker bij de onderzoeksgroep voor media, technologie en innovatie, imec-mict-UGent. Door praktijkgericht onderzoek uit te voeren, betrekt hij de burger in samenwerkingsprojecten tussen overheid, kennisinstellingen en private ondernemingen. Daarbij heeft hij specifieke aandacht voor de relatie tussen snel evoluerende technologieën en de mens die dagelijks met deze technologieën wordt geconfronteerd.