Diagnosetool: checklist bestaande toestand

Aan de hand van doelgerichte vragen wordt gefocust op de bouwtechnische aspecten (schade, aandachtspunten, …) en de bouwfysische randvoorwaarden (oa. energiekarakteristieken). De voornaamste bedoeling van de tool is een systematisch en gestructureerd overzicht van het gebouw te verkrijgen, om zo de renovatie-mogelijkheden hierop te baseren.

Deze checklists zijn een hulpmiddel, en vervangen geenszins de expertise van gespecialiseerde bouwprofessionals. Ook is in een aantal gevallen diepgaander onderzoek noodzakelijk. Het instrument is in die zin vooral een leidraad om mogelijke risico’s, gevaren, schade te identificeren, vooraleer aan een renovatie-plan wordt begonnen.

De publiek beschikbare Diagnosetool bestaat uit een aantal afdrukbare checklists en bijhorende toelichting die u hier kan downloaden.