Energie-optimalisatie en geautomatiseerde inbedrijfstelling van HVAC met slimme regeling

2 apr 2019 - 11:39

De integratie van hybride en hernieuwbare energiesystemen in steeds beter geïsoleerde gebouwen leidt tot uitdagingen op het vlak van HVAC-regeling. Hedendaagse regelgebaseerde technologieën leiden hierdoor dikwijls tot energieverspilling en comfortproblemen. Bovendien kan ook de implementatie en inregeling veel tijd vragen. In het tijdperk van artificiële intelligentie kan de implementatie van de laatste ontwikkelingen op het vlak van automatisatie en optimale regeling op basis van wiskundige modellen dergelijke problemen verhelpen.

De Thermal Systems Simulation (The SySi) onderzoeksgroep van KU Leuven ontwikkelt hiervoor een regelmethodiek gebaseerd op ‘modelgebaseerde voorspellende regeling' (Model Predictive Control - MPC). Bij MPC optimaliseert een computer de regelacties en PI(D)-setpunten van het gebouw op basis van een wiskundig model van de temperatuur, luchtkwaliteit en het energiegebruik in het gebouw. MPC houdt rekening met (weer)voorspellingen en gebruikt de sensoren van het gebouw om modelfouten te corrigeren. De (manuele) inregeling van de parameters van de regeling wordt hierdoor tot een minimum beperkt. In simulatiestudies worden besparingen op het energiegebruik tot 50 % gerapporteerd, bij hetzelfde of zelfs beter comfort.

Het principe van MPC, resultaten van lopende demonstratieprojecten en toekomstperspectieven worden door Damien Picard tijdens Pixii's Expert Day 'Slimme HVAC' toegelicht.

Bio spreker

PicardDamien Picard behaalde een master burgerlijke ingenieur in Thermotechnische wetenschappen aan de KU Leuven in 2012. Na zijn studies heeft hij zich enthousiast verdiept in zijn doctoraat over het modelleren, ontwerpen, regelen en optimaliseren van GEOTABS gebouwen en hun HVAC-installatie. Sinds het verkrijgen van zijn doctoraat in september 2017, heeft hij zijn passie voor laag energie gebouwen en geothermisch energie, voor regeling, en voor optimalisatie en automatisatie verder laten groeien. Damien werkt nu halftijds bij studiebureau Boydens als HVAC-designer en verantwoordelijke voor automatisatie, en halftijds voor de KU Leuven waar hij optimale regeling in een aantal gebouwen toepast.