Evaluatietool voor steden en gemeenten

23 mei 2016 - 16:05

In de wedstrijdfase is het voor een openbare opdrachtgever - lokale besturen, autonome gemeentebedrijven, enz. - vaak bijzonder moeilijk om de energetische aspecten van verschillende projectvoorstellen te vergelijken. Wie gaat budgettair het meest efficiënt om met de voorgeschreven energieambitie? Welke concrete maatregelen worden aangereikt? De omschrijvingen zijn vaak nogal vaag. Het alternatief om een gedetailleerde berekening te maken, is in de wedstrijd- of voorontwerpfase vaak te duur voor de indieners en te moeilijk te ontcijferen voor de opdrachtgever.
 
Met de evaluatietool stellen we een tussenoplossing voor: we vertrekken van een sterk vereenvoudigde excel-berekening met beperkte ingaves - vier werkbladen - om de voorontwerpen van residentiële en tertiaire projecten te kwantificeren. De ontwerpers moeten dus aangeven welke maatregelen ze gaan toepassen en welke compactheid, isolatiediktes, ... daarvoor nodig zijn. Dat brengt alvast meer duidelijkheid over de kostenefficiëntie.
 
In de tweede plaats hebben we erover gewaakt dat de resultaten een goede indicatie blijven voor de orde-grootte van het te verwachten energieverbruik. Voor certificatie zijn de ingaves zeker niet geschikt, maar om projecten en energiemaatregelen met elkaar te vergelijken, blijft het een nuttig hulpmiddel. De nadruk ligt op vrije ingaves zodat ook meer ongebruikelijke gebouwtypologieën kunnen worden berekend, maar er zijn ook celopmerkingen toegevoegd met indicatieve waardes. De resultaten worden zo begrijpbaar mogelijk gemaakt met grafieken.
 
 
Meer info over het onderzoek LESS vind je hier.