Gids voor ontwerp en opvolging van vraaggestuurde ventilatie in kantoor- en schoolgebouwen

ventilatiekanalen

21 aug 2018 - 11:13

Goede ventilatie zorgt voor een grotere tevredenheid en een hogere productiviteit van de gebruikers. Maar ook het elektrisch energieverbruik voor ventilatie in kantoor- en schoolgebouwen valt op. Vraaggestuurde ventilatie streeft een goede binnenluchtkwaliteit na tegen een beperkt energieverbruik. De onderzoeksgroepen Duurzaam Bouwen en Thermische systeemsimulatie van KU Leuven hebben het potentieel van vraaggestuurde ventilatie in kantoor- en schoolgebouwen via metingen en simulaties in labo en in 2 kantoor- en 2 schoolgebouwen bestudeerd in het VLAIO-TETRA-project “Vraaggestuurde ventilatie in nZEB tertiaire gebouwen” (VraagVent).

De resultaten zijn nu gebundeld in de nieuwe publicatie “Vraaggestuurde ventilatie in kantoor- en schoolgebouwen: Gids voor ontwerp en opvolging”. Deze gids verzamelt kennis uit bestaande richtlijnen/normen èn nieuwe kennis opgedaan tijdens het project over het ontwerp van de installatie en in de ruimte. Richtlijnen om de prestaties op te volgen via metingen of te voorspellen met simulaties werden opgesteld. Tenslotte worden vier case studies uitgebreid gedocumenteerd.

Vraag je gratis exemplaar van dit onderzoek hier aan.