Hoe de systemische rol van local energy communities op duurzame wijze ondersteunen?

Onze regio staat voor een belangrijke uitdaging. De verouderende woningvoorraad is aan grondige renovatie toe. Woningen moeten efficiënter worden wat energieverbruik betreft en tegelijk dient hernieuwbare energie te worden geïntroduceerd. Er zal een slim optimum tussen efficiëntie en lokale opwekking en consumptie moeten worden bereikt, om van elk gebouw een flexibel systeemelement te maken in het toekomstige gedistribueerde energiesysteem.

Het behoeft geen betoog dat naast individuele ook collectieve actie nodig zal zijn om één en ander op een duurzame wijze te realiseren. Deze collectieve actie zal op vrij korte termijn juridisch omkaderd worden, met name door de omzetting van de EU Clean Energy for All Europeans Package. De zogenaamde ‘local energy community’ (LEC) wordt een cruciale systeemdeelnemer. Dat brengt ons bij de verenigingen van mede-eigenaars (VME) die als LEC zullen kunnen optreden, maar ook bij nabuurschappen die vandaag niet verenigd zijn in een structuur. De grootste uitdaging ligt niet in de technologische aspecten, noch in de financiële, maar wel in het komen tot concrete actiebereidheid van de gebouweigenaars. Zij zullen tot het inzicht moeten komen dat zij alle belang hebben bij het juist inspelen op deze renovatieuitdaging. Immers, de energieprestatie van hun patrimonium zal een belangrijke waardebepalende invloed hebben. Het zal zaak zijn de eigenaars op een positieve manier te stimuleren, met de juiste argumenten en met inspirerende voorbeelden.

Als bankverzekeraar heeft KBC vandaag een laagdrempelige en veilige financieringsoplossing voor VME’s. Helaas zit het gros van de VME’s vandaag stil. Laat staan dat mensen in wijken zich vandaag al verenigen in werkbare structuren. Freddy Van Bogget, innovation manager bij KBC, zal tijdens zijn lezing op Pixii's Expert Day 'Van collectief renoveren tot wijkrenovatie' een praktijkgetuigenis afleggen over de huidige stand van zaken op het collectieve renovatiefront zoals hij die vandaag ziet, en ook een uniek inzicht geven in de concepten die KBC vandaag uitwerkt, bvb. een blockchainconcept voor uitwisseling van energiestromen tussen huiseigenaren in een buurt of de introductie van Internet of Things (IoT) om de flexibiliteit van de energiehuishouding slim aan te wenden om de netwerkstress te verlagen. Of de applicaties die zij in samenwerking met kennisinstellingen aanreiken aan klanten, zodat ze kunnen nagaan welke stappen zij kunnen zetten. Binnen de Vlaamse Speerpuntcluster Flux50 werkt KBC als financiële dienstverlener in concrete projecten samen met een groot aantal partijen om ons voor te bereiden op een transitie die drie decennia zal overspannen en een miljardenflux aan investeringen op gang zal brengen.

Bio spreker

Van BoggetFreddy Van Bogget (°1962, Jurist UA) is innovation manager bij bankverzekeraar bij KBC. In die hoedanigheid is hij sinds 2017 sterk actief in verband met de energietransitie.
 

 

ONTDEK DE EXPERT DAY Wijkrenovatie >>>