Hoe maak ik mijn project circulair? Case Kantoor 2023 - van visie naar aanbestedingsprocedure naar ontwerp

Hoe maak je een visie concreet zodat ze als toetssteen doorheen een project kan dienen? Wanneer voldoet het ontwerp aan de visie? Blijven beslissingen die genomen worden tijdens het verloop van een project in lijn met de visie? De visie vormt ook de basis voor de beoordeling van een project op vlak van circulariteit. Wat zijn de eisen en wensen en in hoever wordt hieraan voldaan?  

 

Aan de hand van Kantoor 2023, het derde grote kantoorgebouw van de Vlaamse overheid in de WTC-torens in Brussel Noord, schetsen we hoe circulariteit in de aanbestedingsprocedure werd opgenomen en beoordeeld, zodat ook jij hiermee aan de slag kan.  

Almut Fuhr is sinds 2014 consulent Duurzaam Bouwen bij het Facilitair Bedrijf, Vlaamse overheid. Ze studeerde architectuur aan de TU Cottbus en haalde in 2013 een postgraduaat in Future Building Solutions in Krems, Oostenrijk. Haar grootste uitdaging: het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de bouwprojecten van het Facilitair Bedrijf. Om nieuwe tendensen in de praktijk te testen initieert Almut i.s.m. haar collega’s proefprojecten zoals de circulaire koffiebar in het VAC Leuven.