Innovatieve prefab-elementen als renovatie-prijsbreker

11 feb 2019 - 13:25

In buurlanden ziet men deze systemen al opduiken, toch zijn ze prijstechnisch nog niet altijd concurrentieel ten opzichte van de klassieke renovatieoplossingen die men vandaag kent. De systemen bieden nochtans veel voordelen: het is mogelijk om op enkele dagen tijd een complete renovatie uit te voeren met een beperkte hinder voor de gebouwgebruikers. Performant schrijnwerk, ventilatie en hernieuwbare energie kunnen in de panelen geïntegreerd worden. Met name voor gebouwen met een zekere repetitiviteit bieden deze systemen veel potentieel.

UGent is betrokken bij het Interreg project INDU-ZERO dat innovatieve prefab-elementen voor renovatie wil ontwikkelen die een verregaande automatisatie van de productie toelaten. Dit moet resulteren in een drastische verlaging van de kostprijs en zo het renovatieritme opdrijven.

Bio spreker

Marijke SteemanMarijke Steeman is als docent verbonden aan de onderzoeksgroep bouwfysica van de Universiteit Gent. Met haar onderzoek wil ze bijdragen aan de ontwikkeling van kennis over duurzame gebouwen.

ONTDEK DE EXPERT DAY Wijkrenovatie >>>