Invloed van klimaatverandering op gebouwperformantie en energiesimulaties

15 okt 2019 - 09:35

Tijdens deze lezing bespreken we de impact van klimaatverandering op het thermisch comfort en energieverbruik van een kantoorgebouw, en ook de weerdata die hierbij gebruikt worden. We vertrekken van een recent kantoorgebouw dat via een dynamische energiesimulatie gesimuleerd is voor de huidige en toekomstige klimaatcontext. Voor de toekomstige klimaatcontext passen we een extreem klimaatsveranderingsscenario toe en bekijken we het effect. Daarnaast gaan we dieper in op het soort weerdata die we gebruiken voor de evaluatie van thermisch comfort en energieverbruik van gebouwen. Hierbij komen zowel de evolutie van graaddagen en graaduren voor statische inschatting van het energieverbruik als weerdata voor dynamische simulaties aan bod.  

 

Delphine Ramon is doctoraal onderzoeker in de onderzoeksgroep Architectuur en Bouwtechniek (departement Architectuur) van de KU Leuven. Haar onderzoek focust op strategieën om thermisch comfort en energieverbruik om overmatige kosten, verhoging van de milieu-impact of verlies van thermisch comfort gedurende de levensduur van het gebouw te voorkomen.