Isolatiematerialen: een overzicht

Er zijn verschillende soorten isolatiematerialen op de bouwmarkt. Welk materiaal het beste is, kan onmogelijk gezegd worden. Ze hebben elk hun typische eigenschappen die de isolator geschikt maakt voor specifieke toepassingen. Zowel de fabricage als de plaatsing van de isolatie en de afdichting spelen daarbij een rol. Voor specifieke toepassingen kunnen technische goedkeuringen (ATG) van de isolatiematerialen dienen als referentie.

Minerale wollen 

De meest gebruikte soorten zijn glas– en steen– of rotswol. Steenwol bestaat uit het vulkanische gesteente diabaas of basalt, glaswol bestaat uit siliciumzand, soda en mergel. Vaak wordt ook een deel afvalglas gebruikt. Beide materialen worden gemaakt door bovenvermelde mengsels te smelten en te spinnen tot vezels. Deze vezels worden met bindmiddelen tot matvormen of platen verwerkt.

Kunststofschuimen

De kunststofplaten kunnen in zes grote groepen verdeeld worden: geëxpandeerd polystyreen (EPS), geëxtrudeerd polystyreen (XPS), polyurethaan (PUR), polyiso-cyanuraat (PIR), PF-schuim (resol) en UF-schuim (Ureum formaldehyde schuim). Ze bestaan allen hoofdzakelijk uit petrochemische producten. In de bouw komen deze materialen hoofdzakelijk in plaatvorm voor. Polyurethaan kan ook ter plekke op de werf worden gespoten in beschermde omstandigheden.

Cellenglas 

Geschuimd glas is een minerale isolatie met een microcellulaire structuur. Het wordt gevormd door een mengsel van gemalen glas, zand en koolstof. Het is een anorganisch, opgeschuimd product. Cellenglas komt voor als plaat–, blok– of gruismateriaal.

Houtvezels

Na de vervezeling wordt het hout ofwel in een droogproces verhit en met steunvezels of bindmiddel gebonden tot zachte of harde platen, ofwel gekookt en geperst tot stijve platen.

Cellulose

Deze isolatiematerialen bestaan uit restanten van oude kranten. Ze zijn gekend vanwege hun goede vochtregulerende eigenschap. Al naargelang de toepassing kan het materiaal verkregen worden in vlokken of platen.

Andere materialen uit nagroeibare grondstoffen

Deze zijn gemaakt van nagroeibare plantaardige en dierlijke grondstoffen, zoals vlas, kurk, hennep, stro, schapenwol en pluimen. Ze zijn in verschillende vormen beschikbaar: dekens, platen,…

 

Belangrijk bij de plaatsing van isolatie zijn de aansluitingen tussen de verschillende isolatiestukken. Spleten en kieren in de isolatie zorgen voor warmteverlies. Kringvormige samenhangende holtes bijvoorbeeld kunnen leiden tot condensatie, schimmels en zo het isolerend vermogen teniet doen. Het probleem kan opgelost worden door de spleten en holtes op te vullen met isolatiemateriaal. Het risico op slecht geplaatste isolatie kan beperkt worden door geschrankte plaatsing van de isolatie waarbij er steeds een naadoverlapping is.