Meten en weten? Slim ontwerpen: vooruit denken is de boodschap!

5 apr 2019 - 09:42

Komt dit door het gedrag van de gebruikers? Wijten we dit aan een verkeerd ontwerp? Zijn er wijzigingen doorgevoerd tijdens het bouwproces en is niet alles op mekaar afgestemd zoals in het ontwerp voorzien was? Het zijn allemaal mogelijke oorzaken, en waarschijnlijk zien we veelal combinaties van verschillende boosdoeners in eenzelfde gebouw.

Hoe weten we waar het fout loopt? Is het plaatsen van sensoren en big data de oplossing? Wat doen we eenmaal deze data verzameld is? En welke maatregelen zijn dan meest aangewezen?

Bouwen we onze HVAC systemen vandaag slim genoeg om het gedrag in de tijd aan te passen? Waaraan wil je zeker denken tijdens het ontwerp om een slimme HVAC installatie te bouwen? Alvast één tip die we nu al weggeven: een slim systeem is een flexibel systeem. Koen Somers vertelt er je meer over tijdens zijn lezing op Pixii's Expert Day 'Slimme HVAC'.

Bio spreker

Koen somersHoewel een opleiding bouwkunde niet meteen aan HVAC doet denken is Koen Somers bijna 20 jaar actief aan de slag met HVAC systemen. Meer dan 10 jaar heeft hij zich toegelegd op het hydraulisch optimaliseren van verwarmings- en koelinstallaties, maar de hydraulische zijde staat niet op zich, ook het meten, aansturen en opvolgen van installaties is deel van zijn ervaring.

Priva levert software en hardware die open staat om de verschillende technieken van uiteenlopende fabrikanten op één platform tot een werkend geheel samen te brengen, het mag dus niet verbazen dat je Koen vandaag in deze omgeving tegenkomt.