Oplossingen voor gebouwen en gebouwde omgevingen die meer realiseren met minder technologie

13 aug 2020 - 10:57

De groeiende vraag naar energiezuinige gebouwen leidt vaak tot steeds complexere gebouwen. Terwijl gebouwen steeds minder energie nodig hebben, wordt er steeds meer uitgegeven aan het onderhoud en de service die nodig is om deze reductie te kunnen volhouden. Het menselijke element is vaak een storende factor in de ideale prestaties van een gebouw.

Kom meer te weten op 8 oktober 2020!

Ir. arch. Joost Declercq diept dit onderwerp verder uit op onze Expert day met thema Zomercomfort. Tal van sprekers brengen inzichten die jouw kennis over zomercomfort zullen verdiepen en inspireren! Deze Expert day kan je op locatie komen volgen of na afloop online!

Ik wil meer weten! >>

 

In het kader van de klimaatopwarming kunnen we stellen dat enkel op vlak van het gebouw werken onvoldoende zal zijn. De omgeving dient ook mee geoptimaliseerd te worden. Vaak kunnen er waardevolle dingen geleerd worden uit de vernaculaire architectuur en stedenbouw. Uit de tijd toen men nog niet kon terugvallen op technologische oplossingen. Reeds in heel wat projecten zijn frisse herimplementaties van oude kennis succesvol toegepast.

Op drie schaalniveaus worden thema’s en voorbeelden aangereikt om op een systematische manier tot een project te komen waarvan de impliciete stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten bijdragen tot een beter beheersbaar zomercomfort. Op deze manier wordt de huidige en toekomstige afhankelijkheid van technische installaties beperkt.

Op stedenbouwkundig vlak wordt gekeken hoe het creëren van een microklimaat kan bijdragen tot het beheersen van het zomercomfort. Op bouwblokniveau wordt gekeken hoe de gebouwgeometrie en de inrichting van de open ruimte een gunstige invloed kan hebben op het zomercomfort in en rond het gebouw. Op gebouwniveau wordt toegelicht hoe de Performance Based Design methodologie toelaat om via een systematische analyse het zomercomfort van bij het schetsontwerp mee sturend te maken in het ontwerp. Er wordt ingegaan op evaluatie van de zonnelast op de gevels, de thermal zoning, de afmetingen en positionering van de gevelopeningen, de zonneweringsstrategie, de optimalisatie van natuurlijk ventilatiepotentieel en het inzetten van thermische massa als mogelijke strategiën. Er wordt ingegaan op de verschillen tussen residentiële en tertiaire bouwprogramma’s.

Met de case BE2226 wordt toegelicht wat het potentieel is van deze Lowtech/Notech benadering.  De heersende opvatting dat energie-efficiëntie alleen mogelijk is met zeer complexe gebouwentechniek wordt tegen het licht gehouden.  Het gebouw handhaaft zijn binnenklimaat volledig zonder mechanische systemen en steunt volledig op de intrinsieke architecturale kwaliteiten.

Bio spreker

Joost Declercqir arch Joost Declercq is bestuurder bij archipelago architects, met vestigingen in Leuven en Brussel, en is verantwoordelijk voor hun onderzoekscel sustainability engineering.  Joost en zijn team begeleiden de architectuurontwerpen van bij de eerste pennentrek op verschillende schaalniveaus.  Als hevige voorstander van het belang van Performance Based Design is hij ervan overtuigd dat onderbouwde architecturale ontwerpkeuzes de afhankelijkheid van technische installaties voor een goed zomercomfort in belangrijke mate kan reduceren.