Predictieve corrosiemonitoring: bespaar op onvoorziene kosten, storingen en uitvallen van componenten

5 apr 2019 - 10:32

Door er simpelweg voor te zorgen dat de installatie in de praktijk ook werkt zoals het hoort, en dat lijkt steeds minder het geval te zijn. Steeds vaker doen zich problemen voor met ontluchten, bijvullen, verstoppen en uitval van componenten.

Het probleem is véél groter dan de sector graag wil toegeven. In een normaal, goed ontworpen, geinstalleerd en onderhouden gesloten watervoerend systeem dat correct werkt, is corrosie geen thema. Het installatiewater is immers ‘dood’ omdat er geen verse zuurstof wordt aangevoerd. Toch komen er in de praktijk steeds meer problemen met corrosie voor, en steeds met grotere gevolgen.

Door hun toegenomen rendement en energetische prestaties eisen fabrikanten van componenten voor verwarmings- en koelinstallaties een uitstekende waterkwaliteit. Vuilvorming door corrosie vormt immers een sluipend gevaar en kan ernstige schade veroorzaken aan watervoerende installaties. Een constante preventieve controle en monitoring kan dit zgn. “Sick Installation Syndrome” helpen te voorkomen. In de nieuwste richtlijn van het WTCB rond deze problematiek wordt monitoring trouwens verplicht gemaakt.

Via vele voorbeelden uit de praktijk wordt duidelijk dat “corrosie” véél meer omvat dan “lekkende” leidingen. Vastzittende radiatorkranen? Verstopte ketel? Geblokkeerde pomp? Dichtgeslibde warmtewisselaar? Gefrustreerd kon de klant niet anders dan de rekening betalen. Tot nu.

Een overzicht van de beschikbare technieken maakt duidelijk dat het niet meer verantwoord is monitoring weg te lachen. Vertrekkend bij een eenvoudige sonde voor visuele inspectie, over de electronische couponmethode, naar een gesofisticieerd monitoring systeem dat ook de oorzaken in kaart brengt tot analytisch/wiskundige modellen die via algoritmes in de cloud en een wiskundig model aan voorspelling gaan doen.

Vergelijk het met rookmelders: afgezien het feit dat ze nu verplicht zijn, zou het toch ook ethisch gesproken niet meer acceptabel zijn ze niét te plaatsen. Rookmelders bieden voor een zeer lage investering een zéér hoog potentieel rendement: ze kunnen levens redden. Zo ook met corrosiemonitoring: het redt de levensduur van je CV installatie of componenten ervan. Zonder corrosiemonitoring bestaat het (inmiddels sterk toegenomen risico) dat je voor grote kosten staat voor je weet.  De verhouding investering versus wat het kan opleveren is onvergelijkbaar met eender welke andere component in de CV techniek.

Karl Willemen brengt tijdens Pixii's Expert Day 'Slimme HVAC' enkele casussen waar tien- tot honderdduizenden euro’s konden bespaard worden door enkele honderden euro’s slim te investeren.

Bio spreker

WillemenKarl Willemen is een internationale bekendheid in de centrale verwarming. De betrouwbaarheid, storingsgevoeligheid en de levensduur van hydronische systemen is zijn domein. Hij is de enige Belg in de lijst van bijdragers aan de Duitse HVAC-bijbel Recknagel, Sprenger & Schramek en lid van vele commissies en werkgroepen in Belgie, Nederland, Duitsland en Engeland.

Hij is de ondernemer die het Zwitserse bedrijf Pneumatex AG (expansievaten, luchtafscheiders, ontgassers, vuilafscheiders) internationaal uitbouwde en uiteindelijk succesvol verkocht. Dat geld investeert hij helemaal in zijn uiteindelijke missie: een lowcost early-warning en monitoringsysteem te produceren dat HVAC installaties slim maakt en de gebruiker in staat stelt aan gericht predictief onderhoud te doen. Zijn inmiddels gepatenteerde uitvinding Risycor doorbreekt vele bestaande conventies en wordt verder aangevuld met slimme logging systemen en zelf ontwikkelde algoritmes voor foutopsporing en preventie. Jo Notaerts, voorzitter van ATTB omschrijft hem als “een beetje de Elon Musk van de Belgische verwarmingswereld”.