Rapport: "Criteria to track nZEB renovation"

18 mei 2016 - 15:19

Het COHERENO-project wil innovatieve business-modellen opstellen en ondernemingen helpen samenwerken rond bijna Zero Energy Building (nZEB)-renovaties. Het project richt zich op vijf landen: Oostenrijk, België, Duitsland, Nederland en Noorwegen.
 
Tot nu toe is er geen duidelijke definitie van een nZEB renovatie. Om de marktactoren en de ' koplopers ' van nZEB renovatie voor de woningbouw te identificeren, moest daarom een methode worden uitgewerkt. De huidige studie ontwikkelde daartoe een reeks criteria om nZEB-renovaties af te lijnen - uitgebreid en consistent genoeg om om te gaan met alle nationale benaderingen en bestaande definities. Op basis van deze criteria , zullen de projectpartners een lijst opstellen met bestaande nZEB-renovaties en vervolgens relevante partijen samen brengen.
 
De set criteria is direct gekoppeld aan reeds bestaande evaluatie-instrumenten (zoals energieprestatiecertificaten, vrijwillige normen voor lage-energiegebouwen, enz. ) en is dus een praktisch hulpmiddel bij het identificeren van nZEB-renovaties in elke bepaalde markt.
 
 
“The sole responsibility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.”