Resultaten Architectura-enquête over communicatie in de architectuurwereld.

11 jul 2019 - 09:55

Enquête over communicatie in  de architectuurwereld

Willen architecten alles digitaal ontvangen of is een geprinte publicatie nog steeds een meerwaarde? In hoeverre vormen BIM-objecten van een nieuw product een must? Welke labels kennen zij en in hoeverre zijn die bepalend voor hun keuze? In hoeverre speelt duurzaamheid een rol? Welke beurzen bezoeken zij? Wat verwachten zij van een beurs?

Zijn er wat de behoefte aan communicatie betreft belangrijke verschillen tussen de regio’s, tussen grote en kleine bureaus, tussen jonge en oudere architecten, tussen architecten woningbouw en utiliteitsarchitecten?

Op al deze vragen trachten wij een antwoord te formuleren via een gerichte enquête naar architecten. We hebben een soortgelijke bevraging drie jaar geleden al eens gevoerd. We kunnen dus ook nagaan of er evoluties waar te nemen zijn.

Zaakvoerder en stichter van redactiebureau Palindroom Rik Neven onthult de resultaten in primeur op de Pixii's Expert day 'Communicatie in de Bouw'.

Bio spreker

Rik Neven is zaakvoerder en stichter van Redactiebureau Palindroom dat 100% gefocust is op communicatie en redactie rond bouw, architectuur en duurzaamheid. Palindroom levert redactievertaalwerk in het Nederlands en Frans voor diverse bouwvakbladen waaronder Belgian Building Magazine, Infosteel, Bouwen aan Vlaanderen, Installatie & Bouw,…
Palindroom is vooral bekend voor www.architectura.be, met meer dan 50.000 unieke bezoekers per maand de meest bezochte website voor architecten. In november 2018 hield Palindroom de website intsite.be boven de doopvont en in oktober 2019 wordt Circubuild.be gelanceerd, een totaalproject rond circulair bouwen.