Riothermie: warmte uit afvalwater - mogelijkheden en kansen

Door de toenemende isolatiegraad van nieuwbouw- en renovatieprojecten kan de verloren warmte oplopen tot 50% van het totale energieverbruik van een gebouw. Recuperatie van deze warmte kan dus een interessante piste vormen om de energievraag van een gebouw, site of stad te beperken.

In zijn presentatie op Pixii's Expert Day 'Van collectief renoveren tot wijkrenovatie' focust Joris Dedecker op de mogelijkheden en kansen om de energie uit afvalwater nuttig te gebruiken in diverse situaties, van bij de bron tot bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Bio spreker

De Decker

Joris Dedecker werkt als energieconsultant bij Ingenium. Joris is specialist op vlak van warmte- en koudenetten, renovatie en energetische optimalisatie van bestaande HVAC-installaties en integratie van hernieuwbare energie in warmte- en koudevoorzieningen.

ONTDEK DE EXPERT DAY Wijkrenovatie >>>