Schoolbouwformule: Invloed van demografie en klimaat op (ver)bouwen van scholen

header-invloed-van-demografie-en-klimaat-op-verbouwen-van-scholen.png

18 dec 2019 - 15:16

Op 26 november 2019 gaf Pixii samen met de Schoolbouwformule de workshop: 'Invloed van demografie en klimaat op (ver)bouwen van scholen'

Pixii-expert Bart Humbeeck bracht er een overzicht van het hoe en wat van circulair bouwen i.f.v. scholenbouw. Heb je het gemist? Download hier zijn presentatie.

Je kan de dag herbeleven en alle presentaties downloaden op de website van de Schoolbouwformule.

Scholen circulair (ver)bouwen – een praktische leidraad

Circulair bouwen gaat uit van het principe dat een gebouw tijdens zijn levensduur gemakkelijk aanpasbaar is en uiteindelijk ook eenvoudig te demonteren, zodat hergebruik van materialen en integrale bouwdelen mogelijk wordt. Zo worden natuurlijke hulpbronnen niet onnodig uitgeput, wordt onze leefomgeving niet onnodig vervuild en wordt ook heel wat energieverbruik vermeden. En toch gaat het bij circulair bouwen om heel wat meer dan het gebouwniveau.

Een circulaire economie is een andere manier van omgaan met grondstoffen en materialen. Aanpasbaarheid, demonteerbaarheid en herbruikbaar bouwen is het begin van alles. Zorg ervoor dat je gebouw zo lang mogelijk kan blijven staan en gemakkelijk een nieuwe invulling kan krijgen. Als we ontwerpen met die principes in het achterhoofd kunnen met enkele minimale aanpassingen dergelijke constructies eeuwenlang meegaan.

Kortom, aanpasbaarheid is de eerste en meest voor de hand liggende kwaliteit van een circulair gebouw. Het is de mate waarin een gebouw kan blijven beantwoorden aan verandering. Geen enkel ontwerp kan echter aan alle mogelijke toekomstscenario’s het hoofd bieden, daarom is het verstandig om verschillende mogelijke scenario’s op te stellen en op basis daarvan zo’n goed mogelijke keuzes te maken.