Ventilatie en klimatisatie: de mogelijkheden

Mechanische balansventilatie, klimatisatiecomponenten voor lage vermogens, akoestisch comfort, enz. Het zijn begrippen die het bevattingsvermogen van veel bouwheren vaak te boven gaan. Maar als je als bouwheer luchtkwaliteit, comfort en energiezuinigheid belangrijk vindt en je wil toch graag tot op zekere hoogte kunnen meepraten met architect en installateur, dan geeft Pixii je op haar website www.beterventileren.be heel wat kwalitatieve informatie omtrent ventilatie- en klimatisatiemogelijkheden  De website maakt je vertrouwd met het werkingsprincipe en de voornaamste aandachtspunten van mechanische balansventilatie, brengt de verschillende klimatisatiemogelijkheden in kaart en behandelt enkele conceptuele en uitvoerkundige principes. De kwaliteit van deze installaties mag daarbij niet uit het oog worden verloren: energetische efficiëntie, akoestisch comfort en thermisch welbehagen moeten bij het ontwerp en de uitvoering steeds centraal staan.

Naast de klassieke verwarmingssystemen (radiatoren, convectoren, vloerwarming,...) kan bijvoorbeeld ook de hygiënische ventilatielucht als afgiftesysteem voor ruimteverwarming worden ingezet. Samen met de verschillende types van vorstbeveiliging en warmteproductie opent dit een breed spectrum van mogelijke combinaties. Ontwerper en bouwheer kunnen hieruit een persoonlijke keuze maken op maat van de eigen behoeftes en wensen.