Vraaggestuurde ventilatie in kantoor- en schoolgebouwen: werkelijke (energie)prestatie

2 apr 2019 - 11:20

Een vraaggestuurd ventilatiesysteem stuurt de luchthoeveelheden op basis van een meting van de binnenluchtkwaliteit (bv. CO2) en/of op een thermische comfortparameter (bv. temperatuur). Vraaggestuurde ventilatie werkt bijgevolg met een lager luchtdebiet gedurende een groot deel van de werkingstijd en verbruikt dus minder energie voor de werking van de ventilator en het verwarmen/koelen van de toevoerlucht.

Om bovenstaande theorie te bewijzen, werden aan de KU Leuven metingen uitgevoerd in vier case studies met een grote en variërende bezetting, zowel landschapskantoren als leslokalen. Volgende parameters werden gemonitord:

  • CO2-concentratie en luchttemperatuur op verschillende posities in de ruimte en aan de afvoer
  • positie van de VAV-dozen
  • toe- en afvoerdebiet en de bezetting van de ruimte.

Op deze manier werden de werkelijke prestaties op vlak van binnenluchtkwaliteit, energiebesparing en ventilatie-efficiëntie van vraaggestuurde ventilatie in kaart gebracht.

Hilde Breesch geeft in haar uiteenzetting op Pixii's Expert Day 'Slimme HVAC' tips & tricks om deze prestaties op te volgen via metingen of te voorspellen met simulaties. Deze werden gebundeld in de publicatie “Vraaggestuurde ventilatie in kantoor- en schoolgebouwen: Gids voor ontwerp en opvolging”.

Bio spreker

breeschHilde Breesch is professor binnen het Departement Bouwkunde op de Technologiecampus Gent, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van KU Leuven. Binnen de Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen focust ze zich op het onderzoek over energieprestatie, binnenklimaat en de interactie tussen gebouwen en HVAC installaties.