VUB publiceert ontwerpkwaliteiten voor veranderingsgericht en circulair bouwen

vub_architectural_engineering_circular_design_guidance_qualities_preview_download.jpg

24 jan 2020 - 12:21

In een eerste praktische gids worden 16 ontwerpkwaliteiten voor veranderingsgericht en circulair bouwen geïllustreerd met projecten uit Brussel, België en daarbuiten. De tweede gids gaat in op nog meer kansen die deze nieuwe manier van bouwen zal creëren. De nieuwe rol van de architect in een circulaire bouweconomie staat in deze gids centraal.

Beide gidsen zijn vrij verkrijgbaar als download via de pagina Circular Design op de website van VUB Architectural Engineering.

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het onderzoeksproject Le Bâti Bruxellois : Source de nouveaux Matériaux (BBSM).