Warmtenetten Linken met de Binnenstad (WA.LI.BI): een pretpark?

Het eerste warmtenet op Nieuw Zuid is in aanleg, en momenteel zijn reeds meer dan 800 woonequivalenten aangesloten op het warmtenet. Ook voor een aantal andere ontwikkelingszones zet de stad maximaal in op de aanleg van warmtenetten, zoals de Slachthuissite, Neerland en het Zilverkwartier. Een volgende stap is het aansluiten van bestaande bebouwing. Koen Enkels, projectleider warmtenetten, gaat tijdens zijn lezing op de Expert Day 'Van collectief renoveren tot wijkrenovatie' in op de kansen en uitdagingen voor de aansluiting van het patrimonium gelegen buiten de grote ontwikkelingen.  Er wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende context met nieuwbouwontwikkelingen.

Bio spreker

Koen EnkelsKoen Enkels werkt sinds 2017 voor Stad Antwerpen. Het departement 'Energie en Milieu' zet zich in voor het plannen en ontwerpen van het toekomstige koolstofneutrale energiesysteem. Koen coördineert er grotere energieprojecten, met een focus op stadsverwarmingsprojecten, waar hij fungeert als coördinator en schakel tussen de verschillende stakeholders. Koen studeerde af als elektromechanisch ingenieur en geograaf. Voordien was hij adviseur in milieusaneringsprojecten.

 

ONTDEK DE EXPERT DAY Wijkrenovatie >>>