Wiegelied: een (energie)efficiënt stro- en kalkhennepgebouw

Lezing tijdens de expert day 'Energie-efficiëntie in de zorgsector'

Korte inhoud lezing

Het opschalen van alternatieve en innoverende bouwtechnieken, zoals bouwen met strobalen en kalkhennep naar de zorgsector brengt specifieke uitdagingen met zich mee, terwijl de gangbare strikte eisen naar budget en timing vaak toch worden aangehouden.

Kinderdagverblijf Wiegelied in Oostende werd gerealiseerd in bouwteam waarbij de aannemer mee aan tafel zat vanaf de allereerste ontwerpschets. Wat zijn de voor- en nadelen van deze specifieke samenwerkingsvorm, die een sleutelrol kreeg bij de haalbaarheid voor het introduceren van deze bouwconcepten in een kinderdagverblijf.

Volgende zaken die van invloed waren op het ontwerp en realisatieproces worden in detail toegelicht door Maarten Van der Linden:

  • De keuze tussen de gebruikte materialen zoals stro, kalkhennep en houtwolisolatie in relatie tot de te verwachten gebruiksprestaties voor wat betreft thermische weerstand, akoestiek, afwasbaarheid, vochtregulatie, gezondheidsaspecten, brandeigenschappen, etc.
  • Verbouwen of nieuw bouwen: een tweede leven voor de bestaande constructie.
  • Een stappenplan naar BEN: haalbaarheidsstudies van de verschillende technische installaties zoals warmtepomp, zonnepanelen/transformatorlokaal

Bio spreker

van der linden

Ir. architect Maarten Van der Linden (°1981) is sinds actief 2015 bij BAST-architecten.

BAST architects & engineers is een multidisciplinair architectenbureau dat sociale en ecologische oplossingen wil uitwerken voor duurzaam bouwen, wonen en leven.

Van der Linden is er de projectarchitect van verschillende projecten in stro, kalkhennep en houtskeletbouw, waaronder naast kinderdagverblijf ‘Wiegelied’ dat net werd opgeleverd, ook voorziening voor Bijzondere Jeugdzorg ‘Jongerenzorg’ (32 jongeren) in houtskeletbouw en cohousingproject ‘tuin van Padua’; 17 woningen in kalkhennep die nu worden aanbesteed.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>