Green Energy Park: vandaag samenwerken aan de oplossingen van morgen

Lezing tijdens de expert day 'Energie-efficiëntie in de zorgsector'

Korte inhoud lezing

Slimme gebouwen, slimme mobiliteit, slimme energievoorziening,... de eerste slimme steden of Smart Cities zijn een feit! Ziekenhuizen zijn hierin zeker een uitdaging; ze hebben een zeer grote energiebehoefte en zijn een "hotspot" wat mobiliteit betreft. De nieuwe ziekenhuizen zullen dan ook "slimme ziekenhuizen" moeten worden die volledig geïntegreerd worden in deze slimme steden.

Het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel ontwikkelen in het Researchpark van Zellik het "Green Energy Park", een grootschalige, CO2-neutrale proeftuin in een bestaande werk- en woonomgeving. De basis van deze proeftuin is een Smart Multi Energy Grid die het mogelijk maakt de restwarmte van een datacenter, alsook de zon- en windenergie uit te wisselen. 

Deze energie zal ook uitgewisseld worden met een experimenteel operatiekwartier, waar onderzoek en ontwikkeling mogelijk gemaakt worden naar onder meer luchthygiëne, verlichting en digitale technologieën. Medisch personeel, artsen en chirurgen van het vlakbij gelegen UZ Brussel, kunnen de nieuwe medische en technische innovaties testen en valideren. Deze unieke samenwerking tussen technologische en medische experten maakt het mogelijk de duurzame zorg- en technologische infrastructuur van morgen te ontwikkelen. 

Het Green Energy Park zal de mogelijkheid bieden aan bedrijven om in samenwerking met onderzoek- en zorginstellingen, in een realistische proeftuin, de integratie van de slimme ziekenhuizen in de slimme steden te ontwikkelen.

Bio spreker

Van MoerJimmy Van Moer is manager Energie & Technische Innovaties bij UZ Brussel en projectmanager van het Green Energy Park. 

 

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>