Impact van grid-integratie: van netstabiliteit tot effectieve emissie-besparing

Lezing tijdens de expert day 'the Performance Gap'

Een doorgedreven verduurzaming van het residentiële gebouwbestand betekent steeds nadrukkelijker een elektrifiëring van de energiediensten via warmtepompen, PV-installaties, micro-WKKs alsook de intrede van elektrische wagen en thuisbatterijen. Een uitgebreide uitrol van deze technologieën heeft echter zijn impact op de laagspannings- en middenspanning-elektriciteitsdistributienetten, en de werking van de energiemarkt om een continu evenwicht te behouden tussen vraag en aanbod. In zijn lezing zet Ruben Baetens beide domeinen, gebouwen en elektriciteit als sector, naast en tegenover elkaar om aandachtspunten en opportuniteiten te duiden.

Ruben BaetensRuben Baetens, doktor in de Ingenieurswetenschappen, is verbonden aan de afdeling Bouwfysica van de KULeuven en is daarnaast werkzaam als consultant bij 3E, een innovatief ingenieursbureau dat actief is in de wereld van hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>