Circu l'air: circulair renoveren op hoogte!

Appartementsgebouw

1 sep 2021 - 17:24

Een van de daaruit voortvloeiende acties was het ondertekenen van het pamflet van de Green Deal Circulair Bouwen (GDCB) in 2019. Met deze handtekening engageert het AGSL zich tot het uitvoeren van een circulair pilootproject in het Leuvense. Het circulair renoveren van 3 studio’s zijn kort daarna aangewezen als onderwerp voor dit pilootproject en kregen de projecttitel CIRCU L’AIR. Circulair renoveren op hoge hoogte!

Het AGSL heeft als doel gesteld in 2021 de studio’s bewoonbaar te maken, waarna de leerlessen uit het project gebruikt zullen worden voor mogelijke opschaling en toekomstige circulaire projecten. Dit project zal op kleine schaal uitwijzen waar kansen maar ook knelpunten zitten voor circulaire ontwikkeling en hoe die benut en beheerst kunnen worden.

Naast de GDCB is dit project ook aangewezen als pilootproject voor het internationale Interreg project Facilitating Reclaimed Building Materials (FCRBE). Het FCRBE heeft een tool ontwikkeld die het projectteam ondersteunt in zijn circulaire ambities met de focus op het integreren van gebruikte materialen. Ga naar Inspiratie voor meer informatie.

Zowel de GDCB als het FCRBE-project biedt onze toekomstige partners de kans kennis te delen, op te doen en een (internationaal) netwerk op te bouwen binnen het circulaire bouwen. Beide initiatieven bieden de nodige ondersteuning aan onze partners. We vormen een lerend netwerk en krijgen allen de kans in dit pilootproject ervaring op te doen met circulair en veranderingsgericht bouwen en duurzaam materialenbeheer.

Op 5 oktober 2021 brengt Wim Van Aerschot het volledige verhaal van dit project op onze Expert Day. Die dag ontdek je de laatste nieuwe ontwikkelingen rond hergebruik en herbestemming met het oog op circulariteit in de bouwsector.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Foto van Wim Van Aerschot

Wim Van Aerschot is coördinator Expertiseteam facilitair beheer van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL). Eén van de hoofdopdrachten sinds de huidige legislatuur is het uitvoeren van het stedelijk woonbeleid, waarbij de klemtoon ligt op het betaalbaar wonen.

Het team van Wim Van Aerschot (één van de vier takken binnen AGSL) staat in voor het technisch beheer van heel het patrimonium.  

Afbeelding: AGSL