Kinderdagverblijf Wiegelied combineert twee aspecten van circulair bouwen

Eén van de blikvangers tijdens de Expert day 'Energie-efficiëntie in de Zorgsector' is de diepgaande uiteenzetting over het kinderdagverblijf Wiegelied in Oostende. "We kozen hier voor een combinatie van twee aspecten van circulair bouwen: materialen van hergroeibare grondstoffen en demontabel bouwen. De buitenwanden zijn opgebouwd uit hergroeibare grondstoffen: hout, stro, hennep, houtvezels die gecombineerd zijn tot geprefabriceerde elementen. De dakstructuur is demontabel en geprefabriceerd met van zwaluwstaart voorziene houten balken. Voor de binnenwanden werd gekozen voor een combinatie van wanden in kalkzandsteen (nibe 1a) die zorgen voor de dragende binnenstructuren en voor thermische massa in het gebouw en lichte demontabele gyproc wanden. Door het scheiden van de dragende structuur en de indeling creëerden we een aanpasbaar en demontabel gebouw waarin op termijn flexibele verbouwingen of aanpassingen mogelijk zijn", aldus Ir. architect Maarten Van der Linden, BAST architects & engineers.

Wiegelied is een energie-efficiënt stro- en kalkhennepgebouw dat 72 kinderen, verdeeld over 4 leefgroepen, huisvest. Het gebouw is ook voorzien van een bijhorend kantoor, een multifunctioneel atrium, een keuken en een wasplaats en een personeelsruimte. De architectuur werd geoptimaliseerd in functie van het belang van de gezondheid van de kleine gebruikers: de materiaalkeuzes en energieconcepten werden zodanig gekozen dat zij de kleinste impact hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Het kinderdagverblijf kostte zo’n 1,44 miljoen euro (inclusief erelonen).

  

Opschalen van innovatieve bouwtechnieken

Door het bouwen met kalkhennep, dat een sterk vochtregulerende werking heeft, wordt bijgedragen tot een gezond binnenklimaat. Er komen ook geen lijmen of chemische stoffen aan te pas, de isolatie is prima en de akoestiek is heel erg goed, zodat het lawaai voor kinderen én kinderverzorgsters tot een minimum wordt beperkt. De compactheid en isolatiegraad van het project zorgen voor een goed isolatiepeil K26. Daarnaast wordt gewerkt met een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning voor het gebouw. 

"Het opschalen van alternatieve en innoverende bouwtechnieken, zoals bouwen met strobalen en kalkhennep naar de zorgsector brengt natuurlijk specifieke uitdagingen met zich mee, terwijl ook de gangbare strikte eisen naar budget en timing natuurlijk vaak worden aangehouden", zegt Ir. architect Maarten Van der Linden. Tijdens de Expert day zal hij in detail de zaken toelichten die van invloed waren op het ontwerp en realisatieproces: 

  • De keuze tussen de gebruikte materialen zoals stro, kalkhennep en houtwolisolatie in relatie tot de te verwachten gebruiksprestaties inzake thermische weerstand, akoestiek, afwasbaarheid, vochtregulatie, gezondheidsaspecten, brandeigenschappen, enz. 
  • De keuze tussen verbouwen of nieuw bouwen - die resulteerde uiteindelijk in  de herbestemming en verlenging van de levensduur van het oude gebouw.
  • Het stappenplan naar BEN met focus op de haalbaarheidsstudies van de verschillende technische installaties zoals warmtepomp, zonnepanelen/transformatorlokaal

Meer weten?

Kom naar de Expert Day 'Energie-efficiëntie in de zorgsector' op donderdag 13 december in Antwerpen. Pixii - Kennisplatform Energieneutraal Bouwen organiseert vier maal per jaar zo'n diepgaande studiedag, telkens over een ander thema uit de bouwsector.