Wat is de Performance Gap? Energieprestatie vs energiegebruik

Vaak valt zelfs een vrij grote afwijking op tussen wat werd berekend in de energieprestatiesoftware en het reële energiegebruik op de meter. Hoe valt deze 'performance gap' te verklaren?

Professor Arnold Janssens en postdoctoraal onderzoeker Marc Delghust van de Universiteit Gent brengen op vraag van Pixii deze weinig onderkende problematiek in kaart!

Pixii organiseerde op 16 oktober 2018 samen met UGent een expert day over de performance gap, die kaderde in het nieuwe NEPBC-project dat het kader onderzoekt van de toekomstige energieprestatieregelgeving voor een CO2-neutraal gebouwpark.