Hoe bepaal en analyseer je het werkelijke energieverbruik met slimme meters?

Lezing tijdens de expert day 'the Performance Gap'

Nu meer en meer gebouwen worden uitgerust met een digitale energiemeter, rijst de vraag of en hoe deze meetdata ons een beter inzicht kunnen geven in de werkelijke energieprestatie van gebouwen. Mits een degelijke analyse, kunnen we aan de hand van deze data de energieprestatie van woningen normaliseren of vergelijken (bv. voor en na renovatie), het energiegebruik inschatten of voorspellen, veranderingen aan het (gebruik van) het gebouw detecteren, etc. Deze analyses vinden hun toepassing in energiefeedback en audits.

In deze uiteenzetting vertrekt Eline Himpe van de klassieke regressiemodellen voor het opstellen van de energiesignatuur van een gebouw en past ze deze toe op slimmemeterdata van het gasverbruik in woningen. Ze bespreekt de toepasbaarheid en beperkingen van deze modellen en stelt verbeterde modellen voor, die toelaten om meer informatie uit deze hoogfrequente metingen te destilleren!

Eline HimpeEline Himpe is postdoctoraal onderzoeker in de onderzoeksgroep Bouwfysica, Constructie en klimaatbeheersing van de Universiteit Gent. In haar doctoraat (2017) bestudeerde zij wiskundige modellen voor het beschrijven van het energiegebruik voor warmte in woningen op basis van slimmemeterdata.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>