Hoe meet je de werkelijke isolatiekwaliteit van gebouwen met in-situ testen?

Lezing tijdens de expert day 'the Performance Gap'

Tijdens deze presentatie bekijkt Geert Bauwerns drie opties om de werkelijke isolatiekwaliteit van gebouwelementen en de volledige gebouwschil in te schatten aan de hand van in-situ metingen.

In optie 1 wordt de oppervlaktetemperatuur en warmtestroom gebruikt om inzicht te krijgen in de lokale isolatiekwaliteit van een gebouwelement.

In optie 2 worden specifieke verwarmingsexperimenten georganiseerd in leegstaande gebouwen om de globale isolatiekwaliteit van de gebouwschil in te schatten. Zulke experimenten zijn echter zelden praktisch haalbaar.

In optie 3 wordt daarom geopteerd voor metingen van energiegebruik, binnenklimaat en weersomstandigheden om met behulp van een doorgedreven analyse de invloed van gebouwschil, HVAC en gebruikers uit mekaar te halen. Optie 3 wordt momenteel volop onderzocht, onder andere in het internationale IEA EBC Annex 71 project.

Geert BauwensGeert Bauwens is postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven, en daarnaast oprichter en coördinator an CHARP, een spin-off incubatieproject aan de KU Leuven dat state-of-the-art Internet-of-Things- (IoT) en softwareoplossingen aanbiedt voor het genereren en analyseren van prestatiegegevens van gebouwen. 

 

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>