Edubuild Summit: scholen van de toekomst

Edubuild Summit 2019 impressie

14 nov 2019 - 10:48

Pixii en Pixii-leden KU LeuvenAGION, Groen Licht Vlaanderen, B2Ai, E20 en het Vlaams EnergieBedrijf deelden hun kennis over Scholenbouw in het atrium van het tweejaarlijks Edubuild Summit: een b2b-event voor onderwijsinfrastructuur, dat ondertussen aan de zesde editie toe was. Kon je er niet bij zijn? Download hieronder de presentaties en bekijk zeker eens het filmpje!

“Meer dan 650 beslissingsnemers konden op 24 oktober met hun vragen en concrete projecten terecht bij 60 bedrijven die oplossingen aanreiken in het domein van ‘bouwen, renoveren, onderhouden en inrichten van het onderwijspatrimonium’. Een blikvanger in ons vernieuwde beursconcept was ook het centrale atrium waar we 16 – bomvolle – seminars organiseerden. We vinden het belangrijk om naast de commerciële info die de standhouders verlenen, ook een podium te geven waar onafhankelijke kennis kan gedeeld en hopelijk vermenigvuldigd worden. Vandaar dat we ook op Pixii als partner een beroep deden”, vertellen beursorganisatoren Erwin en Simon Ooghe trots. “We kregen enorm veel positieve feedback en zijn nu reeds bezig om van de zevende editie van Edubuild Summit in 2021 een nog grootser succes te maken.”

Volgende lezingen kwamen aan bod tijdens Edubuild Summit:

Vraaggestuurde ventilatie in schoolgebouwen: werkelijke prestatie

Download presentatie >>

Vraaggestuurde ventilatie is een systeem waarbij de luchthoeveelheden gestuurd worden op basis van een meting van de binnenluchtkwaliteit en/ of een thermische comfortparameter. De werkelijke prestaties op het vlak van binnenluchtkwaliteit, energiebesparing en ventilatie-efficiëntie worden ahv 4 case studies in kaart gebracht.

Bart Merema, doctoraatstudent Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen, Technologiecluster Bouw, Technologiecampus Gent KU Leuven

Zomercomfort & ventilative cooling in schoolgebouwen

Download presentatie >>

Tegen 2020 verscherpen de energieprestatienormen zodanig dat BEN de norm wordt. Eén van de grote uitdagingen is het verhoogd risico op oververhitting en de verhoogde vraag naar koeling. De lezing bespreekt oorzaken en oplossing van oververhitting in schoolgebouwen en gaat dieper in op ventilative cooling: wat is dit? Enkele systemen worden toegelicht ahv voorbeeldgebouwen.

Hilde Breesch, prof. dr. ir. Technologiecluster Bouw, Technologiecampussen Gent & Aalst KU Leuven

Energieprestatiecontracten via Vlaams EnergieBedrijf

Download presentatie >>

Bent u op zoek naar een totaaloplossing om uw schoolgebouwen energieefficiënter te maken? Het VEB faciliteert energieprestatiecontracten (EPC) tussen publieke diensten en Energy Services Companies (ESCO’s). Waar studie, implementatie en onderhoud traditioneel door verschillende partijen gebeuren, is bij een EPC één ESCO-verantwoordelijk voor al die fases. In een EPC wordt de geplande besparing contractueel vastgelegd

Frank Van Caeneghem, Klantenverantwoordelijke (West-Vlaanderen), Vlaams EnergieBedrijf (VEB)

Kostenefficiënt scholen bouwen

Download presentatie >>

Afhankelijk van de bron bedraagt de bouwkost slechts 20 tot 35% van de totale kost in de levenscyclus van een gebouw. Kostenefficiëntie is dus meteen al een hele opdracht voor het hele schoolbouwteam. ICS werkt samen met medewerkers, leerlingen en andere partners aan visies voor de toekomst en formuleert uitgangspunten voor goede, slimme en duurzame schoolgebouwen binnen verschillende onderwijstypes.

Teun van Wijk, senior advisor ICS Adviseurs Nederland en auteur van het rapport ‘Kostenefficiënt scholen bouwen’ in opdracht van AGION

Zonnepanelen via Vlaams EnergieBedrijf

Download presentatie >>

U heeft interesse in zonnepanelen op uw schoolgebouwen, maar weet niet of uw daken geschikt zijn? Of u weet niet welke installateurs de beste kwaliteit bieden? U heeft eigen budget, maar wilt zich liever niet bezig houden met de aanbesteding? Via het VEB hoeft u zelf geen aanbesteding te doen, wij deden dat al voor u.

Nicolas Van Hauwermeiren, Klantenverantwoordelijke (OostVlaanderen), Vlaams EnergieBedrijf (VEB)

Gevelrenovaties met prefab: van techniek tot comfort

Download presentatie >>

Sloop en vernieuwbouw lijken de nieuwe standaard te worden voor oude schoolgebouwen. Voor een doorgedreven renovatie zijn die niet altijd beschikbaar omdat die moeilijk leeg te maken zijn voor een langere periode. Maar er gaat steeds meer aandacht uit naar de ontwikkeling van technieken om gevels te renoveren, met als speerpunten: verbetering van de energieprestatie, een goeie ventilatie én een betere binnenluchtkwaliteit. Door de renovatie uit te voeren terwijl het gebouw nog in gebruik is, wordt economische winst gegenereerd.

ir. Els Vanden Berghe, lid Raad van Bestuur Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, Executive Business Unit Manager E20

Schoolgebouwen te vaak onderbeLICHT

Download presentatie >>

Te vaak zien we verouderde lichtinstallaties in schoolgebouwen. Zelfs in nieuwbouw wordt aan verlichting veel te weinig aandacht besteed. Ga voor visueel comfort van leerlingen & leerkrachten en focus niet alleen op energieverbruik. In deze lezing worden de nieuwe normeringen rondom verlichting uiteengezet, die ook vanaf 2020 in schoolgebouwen van toepassing zullen zijn.

Wouter Ryckaert, coördinator vzw Groen Licht Vlaanderen en hoofddocent KU Leuven, Laboratorium voor Lichttechnologie

Raamovereenkomsten energieefficiëntie van Vlaams EnergieBedrijf

Download presentatie >>

Of u nu een aannemer zoekt voor dak-, vloer- of muurisolatie, voor de renovatie van uw stookplaats of voor de vervanging van uw lichten door leds, het VEB heeft voor elke nood bij energiebesparing een gepaste raamovereenkomst op maat. Ook als er voorafgaand een studie nodig is, behoort dat tot de mogelijkheden. Ook hier hoeft u zelf geen aanbesteding te doen, het VEB doet dit voor u.

Stijn Turcksin, Klantenverantwoordelijke (Antwerpen), Vlaams EnergieBedrijf (VEB)

Gebouwbegroening voor schoolgebouwen

Download presentatie >>

Het belang van de talrijke meerwaarden van groendaken, daktuinen, verticale tuinen en omgevingsgroen op en rondom schoolgebouwen. De bewustwording over de kansen voor onze biodiversiteit, hemelwaterbuffering en -recuperatie. De akoestische voordelen en de positieve psychologische en educatieve beleving binnen het schoolkader.

Simon Perneel, voorzitter Belgische Federatie voor Gevel- en Dakgroen, zaakvoerder Green Building Projects en GB Logistics

Akoestisch comfort in combinatie met een gezonder binnenklimaat

Download presentatie >>

Print Acoustics, een divisie van Triplaco, is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie & levering van akoestisch dempende panelen, deuren en losse elementen. Voor de reductie van nagalm, veroorzaakt door de menselijke stem, baseert het bedrijf zich hierbij op het Helmholtz-principe en streeft het naar de meest efficiënte, stabiele en decoratieve oplossingen. Op die manier wordt bijgedragen tot een sterk verbeterd akoestisch comfort en een gezonder binnenklimaat in gebouwen.

Ruben Lannoo, Project Sales Acoustics BeNeLux

Integrale en flexibele toegangsoplossingen voor multifunctionele schoolgebouwen

Download presentatie >>

Toegangscontrolesystemen zorgen voor evenwicht tussen open en gesloten ruimtes en plaatsen. Wie heeft waar en wanneer toegang? Deze lezing legt de nadruk op veilige en flexibele mogelijkheden en oplossingen voor toegangsbeheer en gegevensverzameling.

Johny Moens, Business Development Manager, Access as a service, Dormakaba Belgium

“Het onzichtbare heeft meer effect dan het zichtbare” - Herakleitos

Geen download beschikbaar

Met een opleiding in Bouwakoestiek en 20 jaar ervaring maakt Pascal gebruik van zijn expertise om aan te tonen hoe het onderwijs verbeterd kan worden. Zo kunnen, door een slechte akoestiek, 70% van de leerlingen de medeklinkers die de leraar uitspreekt, niet verstaan. Akoestiek is onzichtbaar maar heeft grote zichtbare gevolgen op de prestaties en de gezondheid van leerlingen en docenten. Tijdens zijn presentatie geeft Pascal inzicht over hoe een optimaal akoestisch binnenklimaat bereikt kan worden.

Pascal van Dort, Global Acoustics Ambassador

Drie moeilijke ‘M’en voor schoolbesturen: Masterplanning, Mesodenken en Minder energie

Download presentatie >>

Schoolbesturen, die infrastructuurinvesteringen overwegen, moeten alleszins drie horden nemen om de intelligentie van hun ver- en nieuwbouwdromen te optimaliseren. Eén: pas na onderzoek en visievorming naar het projectniveau stappen (masterplanning). Twee: niet te groot filosoferen en niet te klein kruidenieren (mesodenken). Drie: de latere verbruikskosten vooraf beheersen (minder energie).

Filip Canfyn, stafmedewerker Dienst Bestuur & Organisatie, Cel Infrastructuur, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

De invloed en impact van kleur en materiaal in educatieve omgevingen

Download presentatie >>

Kleur heeft een enorme impact op de mens en draagt bij aan de “leesbaarheid” van een schoolgebouw. Hoe kun je functionaliteit en esthetiek op een goeie manier combineren om de beleving in schoolruimtes te kunnen sturen naar belangrijke voordelen voor alle gebruikers : goede oriëntatie, structuur, concentratie, bevorderen van het leerproces enz..

Fabienne Bruyninckx, Grafisch en industrieel ontwerpster, designer en kleurdeskundige, gastdocent aan diverse designacademies, Bruyninckx Designers Antwerpen

Thermisch verzinken: uw verzekeringspolis tegen roest

Download presentatie >>

Na een grondige marktbevraging en ahv diverse rondetafelgesprekken met de voornaamste stakeholders, blijkt dat zowel architectenkantoren, ingenieurbureaus alsook opdrachtgevers thermisch verzinken koppelen aan een kernwaarde die in de bouwsector cruciaal is: zekerheid! Er wordt uitgelegd hoe de sector met deze kans én uitdagingen omgaat

Bruno Dursin, directeur Zinkinfo Benelux

Volgende Pixii-leden stelden hun producten en advies voor scholen voor: